Serwis Sacred Plus i Podziemia Sacred 2 Sacred 3 Citadel
Sacred Plus i Podziemia

Logowanie
Login:
Hasło:
Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!

Sacred: patche


Patch 1.7 | Patch 1.8/Plus | Patch 2.24 | Patch 2.28Patch w wersji 1.7Wiadomości ogólne

Zawarte są tu informacje o wszystkich zmianach od wersji 1.6.6.7

Jeśli będziesz kontynuować grę istniejącą postacią (z wersji 1.6.6.7), pewne posiadane przez nią przedmioty mogą się zmienić. W skrajnych przypadkach, możliwe jest także, że umiejętności postaci ulegną pogorszeniu (oznacza to, że gra taką postacią stanie się trudniejsza) ze względu na zmiany opisane w rozdziale "Zmiany w wyważeniu gry". W takim przypadku zalecane jest rozpoczęcie gry nową postacią.

Nowe cechy

Gra Sacred w wersji 1.7 zawiera kilka nowych cech, których domagali się gracze. Cechy te zostały opisane poniżej.


Ekran handlu (SHIFT + lewy przycisk myszy na graczu)

Jeśli chcesz rozpocząć handel z innym graczem, wciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT a następnie kliknij na postaci gracza. Pojawi się okno dialogowe informujące o tym, do kogo wysyłasz prośbę o rozpoczęcie handlu. Operację tą można anulować:

Jeśli osoba, do której prośba została wysłane jest zajęta, twoja prośba zostanie zablokowana i stosowny komunikat poinformuje cię o tym.

Twój partner handlowy zobaczy linię tekstu zawierającą informacje o twojej prośbie, na której może kliknąć, aby przyjąć ofertę handlu. Jeśli partner handlowy nie kliknie na tekście, okno dialogowe zostanie zamknięte po około 10 sekundach, a ty zostaniesz poinformowany o tym, że prośba została zignorowana.

Jeśli partner handlowy kliknie na tekście, pojawi się kolejny ekran, na którym można rozpocząć handel:

Możesz umieszczać przedmioty do wymiany w oknach. Jeśli chcesz wymienić złoto, jego ilość możesz zmienić przy użyciu klawiszy kursora W GÓRĘ i W DÓŁ. Możesz także wpisać wartość, jaką chcesz wymienić klikając na wierszu, w którym wyświetlana jest ilość złota.

Wymiana zostanie zakończona, gdy obaj gracze wcisną przycisk OK. Każda zmiana w ofercie spowoduje dezaktywację przycisku OK, konieczne będzie jej ponowne potwierdzenie.
Po zakończeniu wymiany ekran zostanie zamknięty a wymienione przedmioty przeniesione do ekwipunku.

Jeśli chcesz porozmawiać ze swoim partnerem handlowym, możesz rozpocząć rozmowę wciskając klawisz ENTER. Wpisaną wiadomość będzie mógł przeczytać tylko twój partner handlowy.

Każda ze stron może zamknąć ekran wymiany w dowolnym momencie wciskając klawisz ESC. Wymiana zostanie przerwana a przedmioty powrócą do swych właścicieli.


Rzucanie czarów na portrety

W poprzednich wersjach gry - zawsze, gdy zachodziła potrzeba uzdrowienia własnej postaci lub innego gracza w trakcie walki - konieczne było kliknięcie w obszar wokół postaci. Mogło to czasami stanowić pewien problem. W Sacred w wersji 1.7 można rzucać czary na portrety w górnym prawym rogu ekranu. Informacje, które z czarów mogą być rzucone na innego gracza, znajdziesz w opisie czarów.

Cel powinien znajdować się w Twoim zasięgu, aby rzucanie czaru się powiodło. Ogólnie (odległość może czasem się zmieniać) czerwony krąg można przyjmować jako obszar, w którym można rzucić czar:

Jeśli postać, na którą czar ma zostać rzucony, znajduje się poza zasięgiem, otrzymasz stosowną wiadomość (w przypdku rzucania czaru na innego gracza) lub czar po prostu nie zadziała (w przypadku rzucania czaru na najemników).


Szybka teleportacja przy użyciu portretu (tryb Multiplayer)

Możesz teleportować swoją postać do innego członka zespołu wciskając klawisz SHIFT i klikając lewym przyciskiem myszy na nazwie gracza. W wersji 1.7 trzymając wciśnięty klawisz SHIFT można także kliknąć lewym przyciskiem myszy na portrecie postaci, aby teleportować się do niej. Pamiętaj, że nie możesz się teleportować, jeśli siedzisz na koniu! Musisz najpierw zsiąść z konia.


Nowy Portal na wyspie startowej (tryb Multiplayer)

Na północno wschodniej części wyspy startowej wzniesiony został nowy portal. Przeniesie cię on do miejsca, w którym twoja postać ostatnio zginęła, dzięki czemu nie będzie konieczne przemierzanie dużych odległości w przypadku śmierci bohatera. Pamiętaj, że w czasie potrzebnym na powrót, mógł nastąpić respown przeciwników - chyba, że na miejscu pozostał któryś z członków twoje drużyny.


Nowy poziom trudności Niob, zmniejszone wymagania dostępu dla poziomu Srebrnego i wyświetlanie ograniczeń poziomu w Lobby

* Gra Sacred w wersji 1.7 zawiera nowy poziom trudności o nazwie Niob. Na poziom ten można dostać się jedynie postacią o poziomie wyższym niż 140.
* Dostęp do Srebrnego poziomu trudności możliwy jest teraz dla postaci o poziomie 20 a nie jak dotychczas 30.
* Wszystkie ograniczenia poziomów są teraz wyświetlane w lobby, gdy postać próbuje wejść do gry prowadzonej na zbyt wysokim lub zbyt niskim poziomie trudności. Postać może wejść go gry, której ograniczenie poziomu trudności odpowiada jej poziomowi postaci lub gdy poziom postaci jest o jeden niższy, niż ograniczenie.

Poniżej znajduje się opis ograniczeń poziomów:
Poziom postaci 1 - 59: Dostęp do poziomu Brązowego
Poziom postaci 20 - 99: Dostęp do poziomu Srebrnego
Poziom postaci 60 - 139: Dostęp do poziomu Złotego
Poziom postaci 100 - 206: Dostęp do poziomu Platynowego
Poziom postaci 140 - 206: Dostęp do poziomu Niob


Premia do przetrwania (SB)

Postacie otrzymały nowy wskaźnik: Premia do przetrwania. Wskaźnik ten zwiększa się w trakcie walki. Im wyższy będzie wskaźnik, tym więcej czasu zajmie jego podniesienie (znacznie więcej czasu zajmie zwiększenie wskaźnika z poziomu 51 % do 52 % niż z poziomu 1 % do 2 %).
Jeśli chcesz wyświetlić poziom wskaźnika, otwórz ekran wyposażenia i przesuń kursor nad pozycję Broń w sekcji postaci.

Wysoka Premia do przetrwania:
* zwiększa obrażenia zadawane przez postać.
* zwiększa szanse postaci na znalezienie specjalnych magicznych przedmiotów.
* dodaje szansę na to, że nasza postać zostanie ogłuszona zamiast zginąć (Po ogłuszenie SB nie jest zerowane).  
Gdy postać zginie, premia do przetrwania jest zerowana.


Rozmaite zmiany w grze

W grze Sacred w wersji 1.7 znalazły się dodatkowo następujące zmiany:
* Wiadomości do drużyny mogą być wysyłane za pomocą klawiszy CTRL + ENTER.
* Oprawki przedmiotów będą teraz wyświetlane na ekranie ekwipunku (po prawej).
* Wymiana przedmiotów pomiędzy ekwipunkiem i niebieską skrzynią działa teraz za pomocą kombinacji SHIFT + LPM, podobnie jak przy handlu.
* Czas regeneracji układów i czarów wyświetlany jest teraz z jedną cyfrą po przecinku.
* Możesz teraz zmienić nazwę swojej postaci na ekranie wyboru postaci. Kliknij po prostu na kłódce przed nazwą swoje postaci. Pamiętaj, aby potwierdzić nową nazwę wciskając klawisz ENTER.
* Możesz zmienić swój adres e-mail w lobby w sekcji Profil.
* Dodano nowy znacznik dla adresów IP podczas tworzenia gry OpenNet.
* Funkcja wyszukiwania w lobby wyświetla teraz także graczy, którzy nie znajdują się w lobby, ale uczestniczą w dowolnej aktualnie otwartej grze.
* Zaimplementowano skanowanie portów na serwerach OpenNet.
* Możesz utworzyć własną grę w sieci ClosedNet ("Ascaron Net").
* Mikstur Mentora nie można już nabyć u handlarzy. Gubią je potwory i można je znaleźć w ukrytych miejscach.
 


Zmiany w wyważeniu gry:


Wyważenie postaci

Zmiany parametrów postaci zostaną ogólnie omówione w tym rozdziale.


Czary ogłuszające (Czary czyniące przeciwnika czasowo niezdolnym do walki)

Efekty wszystkich czarów ogłuszających i/lub spowalniających, takich jak Petryfikacja, Przebudzenie, Roślinna Klatka, Metamorfoza, Odrzucająca Strzała i Konwersja zostały zmienione.

Oto stosowane generalnie zasady: aby czar był efektywny, poziom czaru musi być tak wysoki jak to tylko możliwe i musi być co najmniej piątą częścią poziomu przeciwnika; uwzględniana jest także dziesiąta część poziomu postaci rzucającej czar. Dodatkowo, aby czar był skuteczny przeciwko szefom przeciwników dodawane są trzecie części tych wartości.

Są to ogólne zasady i możliwe są od nich pewne odstępstwa. Niektórzy przeciwnicy, tacy jak smoki, są odporni na te czary niezależnie od poziomu, na jakim znajduje się czar.


Czary spowalniające

Efekt wszystkich spowalniających czarów, takich jak Lodowy Krąg lub Mgła Bitwy zostały zmienione
Im wyższy jest poziom czaru w stosunku do poziomu przeciwnika, tym dłużej czar będzie działał.
Jednakże przeciwnik nigdy nie zatrzyma się całkowicie, jak zdarzało się w wersji 1.6.6.7.


Gladiator

* Ciężki Skok: Czas regeneracji został skrócony, zwiększono także promień zasięgu.
* Rzut Ostrzem: Poziom uszkodzeń został poprawiony.
* Zabójcze Spojrzenie: Skrócono czas regeneracji i zwiększono uszkodzenia.


Serafia

* Bojowy Skok: Czas regeneracji został skrócony. Serafia może się poruszać po zadaniu ciosu, nie musi czekać na zakończenie animacji.
* Piorun: Skrócono czas regeneracji i zwiększono uszkodzenia.
* Światłość: Czas trwania może zostać zwiększony; skrócono czas regeneracji i zwiększono uszkodzenia.
* Tańczące Ostrza: Czar można rzucić na sprzymierzeńców. Skrócono czas regeneracji i zwiększono uszkodzenia oraz wydłużono czas działania.
* Poświata: Czar działa przeciwko duchom. Zwiększono uszkodzenia oraz wydłużono czas działania.
* Siła Wiary: Wydłużono czas działania.


Leśna Elfka

* Seryjny Strzał: Zwiększono uszkodzenia.
* Ciernisty Krzew: Skrócono czas regeneracji i zwiększono uszkodzenia.
* Trujące Pnącza: Wydłużono czas działania.
* Zew Przodków: Wydłużono czas działania. Tak długo jak czar działa nie można go rzucić ponownie.
* Uzdrowienie: Zwiększono ilość ran, jaka może zostać wyleczona przez ten czar.
Zmiany dotyczące czarów Odrzucająca Strzała i Konwersja zostały opisane w rozdziale "Czary ogłuszające".


Mroczny Elf

* Balistyka: Daje premię do uszkodzeń dla wszystkich pułapek. Premia do zręczności została poprawiona.
* Piekielna Gardziel: Czas regeneracji został skrócony. Uszkodzenia i czas działania mogą zostać zmienione.
* Trująca Mgła: Zadawane uszkodzenia zostały zwiększone. Czas działania może zostać wydłużony.
* Eksplozja: Zadawane uszkodzenia zostały zwiększone.
* Rozpraszanie: Czas regeneracji został skrócony.


Mag Bojowy

* Ognista Kula: Czas regeneracji został skrócony; uszkodzenia i częstotliwość wystrzeliwania kul ognia zostały zwiększone.
* Ognie Piekielne: Skrócono czas regeneracji i zwiększono uszkodzenia.
* Płonąca Skóra: Uszkodzenia, premie odpornościowe, premia obronna i czas działania zostały zwiększone.
* Skóra z Kamienia: Premie odporności i czas działania zostały zwiększone.
* Deszcz Meteorów: Skrócono czas regeneracji i zwiększono uszkodzenia.
* Trąba Powietrzna: Wydłużono czas działania.
* Podmuch Wiatru: Skrócono czas regeneracji i zwiększono uszkodzenia.
* Uleczanie: Zwiększono ilość ran, jaka może zostać wyleczona przez ten czar.
* Regeneracja Reikiego: Efekt regeneracji został zmniejszony, ale czas działania został znacząco zwiększony.
* Astralna Regeneracja: Siła działania została zmniejszona, ale czas działania został znacząco zwiększony.


Wampirzyca

* Wilczy Zew: Naprawiono poziom przywoływanych zwierząt.
* Zamiana w wampira: Wampirzyca może poruszać się po zakończeniu przemiany, nie musi czekać do zakończenia animacji.
* Zmieniono ilość ran odnoszonych za sprawą światła słonecznego, gdy postać zamienia się w wampira. Poziom Wampiryzmu musi być około dziesięć razy wyższy od Zmiany w wampira, aby postać uzyskała odporność na światło słoneczne.


Wyważenie przeciwników

Następujące cechy zostały zmienione:
* Zdrowie i odporności zostały dostosowane do poziomów trudności.
* Odporności przeciwników na wysokim poziomie działają jak należy.
* Uszkodzenia zadawane na odległość zostały zmniejszone.
* Szanse na trafienie zostały zwiększone na Brązowym poziomie trudności.
* Shaddar'Rim daje o 50 % więcej doświadczenia.
* Wszystkie Gigantyczne pająki mają status "szefa" (poza tymi występującymi jako przeciwnicy w zadaniach).


Mikstury lecznicze

Sacred w wersji 1.7 zawiera nowe zasady dla mikstur leczniczych. Rodzaj mikstur leczniczych gubionych przez potwory lub oferowanych przez handlarzy uzależniony jest od poziomu trudności gry:
Brązowy:          Tylko Mniejsze Mikstury Leczenia.
Srebrny:           Mniejsze i Mocne Mikstury Leczenia
Złoty:               Mocne i Pełne Mikstury Leczenia
Platynowy:       Tylko Pełne Mikstury Leczenia.
Niob:                Tylko Pełne Mikstury Leczenia.
Skorzystaj z poniższej formuły, aby obliczyć, jaki procent zdrowia postaci zostanie przywrócony przez miksturę leczniczą:
Maksymalny procent przywróconych punktów zdrowia = Wartość mikstury / Dzielnik.

Dzielnik: Brązowy=1, Srebrny=2, Złoty=3, Platynowy=4, Niob=5.
Wartość mikstury: Mniejsza Mikstura Leczenia=120, Mocna Mikstura Leczenia=200, Pełna Mikstura Leczenia=300.

Zdrowie może być zregenerowane maksymalnie do poziomu 100 %.

Przykład:

Mniejsza Mikstura Leczenia na Brązowym poziomie trudności całkowicie zregeneruje zdrowie postaci (120 / 1 = 120 %, zredukowane do 100 %), podczas gdy ta sama mikstura na poziomie Srebrnym pozwoli na odzyskanie tylko 60 % zdrowia (120 / 2 = 60 %). Przy maksymalnym poziomie zdrowia 100, twoje punkty zostaną zwiększone o 60 ale nie więcej niż do 100.


Rozmaite zmiany w wyważeniu gry

* Wprowadzono nowy poziom trudności Niob (zobacz rozdzdiał "Nowy poziom trudności").
* Przedmioty związane z zadaniami i runy portalu mogą teraz być automatycznie podnoszone, jeśli opcja Złoto / Unikalne jest aktywna.
* Czaszki szkieletów nie mogą już służyć jako broń, można je jednak zakuć w broni.


Duże zmiany wśród przedmiotów

* Przedmioty zostały zredagowane pod względem ich właściwości i nazw
* Dodano nowy zestaw przedmiotów unikalnych
* Dodano przedmioty specjalnej takiej jak Ikony
 

Zmiany w tej wersji (nowe cechy)

Poniższa lista zawiera wszystkie zmiany od wersji 1.6.6.7. Niektóre z błędów mogły zostać zapisane w stanach gry lub w danych postaci. Pamiętaj, że niektóre z błędów mogą się nadal pojawiać, jeśli wczytana zostanie zapisana gra lub gra będzie kontynuowana starą postacią.


Wersja 1.7 (30.08.2004):

Tryby Single i Multiplayer:
* Postaci niezależne związane z zadaniami głównymi lub pobocznymi mogły czasem zostać zaatakowane - zwłaszcza, jeśli sytuacja w świecie gry ulegała zmianie (Inwazja nieurmarłych). Problem ten został rozwiązany.
* Przepełnienie parametrów podczas nauki z runów (przekroczenie wartości 255 zmieniało wartość na 0) zostało usunięte.
* Podnoszenie specjalnych przedmiotów przy użyciu kombinacji ALT + lewy przycisk myszy, gdy w pobliżu znajduje się duża ilość przedmiotów nie sprawia już kłopotów.
* Naprawiono wiele różnorodnych błędów związanych z zadaniami.
* Teksty praw nie będą już zapisywane w kategorii Wrogowie, gdy są odczytywane ze zwoju lub księgi.
* Wszyscy przeciwnicy maja poprawne nazwy (niektóre niedźwiedzie nie miały na przykład nazwy).
* Wyświetlanie ikon odporności zostało naprawione. Czasami, gdy użyty został przedmiot zapewniający określoną odporność, odpowiadająca jej ikona znikała.
* Dostosowano kolor nazw przedmiotów.
* Czasami konie z Shaddar'Rim pojawiały się bez jeźdźców.
* Dane o koniu są teraz poprawnie zapisywane i są przenoszone na następny poziom razem z postacią.
* Rzadko występujący problem zawieszania się gry, gdy przeciwnik wszedł na linię wzroku, został usunięty.
* Poprawiono skuteczność wszystkich ruchów specjalnych (Uderzenie krytyczne, -3 % życie podczas trafienia itp.)
* Wszystkie aury (np. po wypiciu Mikstury Mentora) znikają po wczytaniu postaci lub zapisanej gry.
* Przedmioty ciągle migające nad głową postaci (gdy ekwipunek jest pełny) zostały usunięte.
* Problem związany z zawieszaniem się gry podczas rzucania czaru na portret został rozwiązany.
* Nazwy przedmiotów oraz wartości uszkodzeń będą teraz wyświetlane na odpowiedniej wysokości (np. pierwsze piętro, drugie piętro, most).
* Premia uszkodzeń uzyskiwana z posągów będzie teraz dodawana do czarów.
* Wszyscy przeciwnicy (na przykład Górskie Giganty) powinny mieć teraz portrety w dzienniku oraz statystykę postaci.
* Właściwości czwartego najemnika będą teraz wyświetlane poprawnie.
* Leśna Elfka i Mroczny Elf mogą teraz nosić swoje okulary przeciwsłoneczne (przedmiot specjalny).
* Obliczenia do premii Szybki jak błyskawica nie działały zgodnie z założeniami: do teraz prędkość po rzuceniu tego czaru była ustawiana na wartość 220.
* Postać nie będzie się poruszała po wciśnięciu klawisza CTRL. Mogło się to zdarzyć przy próbie strzelania do wroga znajdującego się poza zasięgiem wzroku (na przykład z za drzew).
* Nowicjuszka nie powinna już pojawiać się za barierą.
* Lista zestawów w ekwipunku nie powinna wystawiać poza ekran, gdy na wyposażeniu znajduje się zbyt wiele przedmiotów z różnych zestawów
* Przeciwnicy, na których rzucono czar transformacji, nie będą zadawać normalnych uszkodzeń.
* Odporności przeciwników na wysokim poziomie działają tak jak było to zaplanowane.
Tryb Jednego Gracza:
* Błędy (np. brakujące przedmioty zadań, możliwość atakowania postaci niezależnych związanych z zadaniem) w zadaniach dynamicznych została naprawiona.
* Ekwipunek nie może teraz zostać "przeładowany" (niektórzy gracze umieścili ludzi w ekwipunku).
* Zapisane w dynamicznych zadaniach konie posiadają przypisane do nich ikony.
* Okno samouczka nie będzie pojawiało się już na ekranie menu głównego, gdy wyjście z gry nastąpiło w momencie, gdy okno samouczka było otwarte.
* Błąd związany z oknem samouczka w powiązaniu z dziennikiem został usunięty.

Tryb Multiplayer:
* Wszystkie znane obejścia zostały usunięte.
* "Mgły wojny" są teraz zapisywane w danych postaci. Oznacza to, że postać pamięta poznane obszary mapy w obu trybach gry single i multiplayer (Internet i LAN), nawet, jeśli nie poruszała się jeszcze w danej grze.
* Błąd powodujący znikanie lub zamianę nazw postaci w grze w sieci LAN lub ClosedNet ("Ascaron Net"), został naprawiony.
* Pamięć fizyczna przeznaczona dla postaci, została zwiększona. Dzięki temu postać z dużą ilością małych przedmiotów w ekwipunku i błękitnym kufrze zostanie zapisana poprawnie.
* Wszystkie znane problemy związane z routerami i firewallami zostały naprawione.
Zwróć uwagę, że - jeśli chcesz grać w grę w sieci - musisz na swoim routerze/firewallu otworzyć porty TCP 2005-2010 (porty domyślne) podobnie jak port 7064 (nowy port dla lobby w wersji 1.7), oraz port 12300 (stary port lobby w wersji 1.6.6.7).
* Po kolorowej nazwie postaci pojawia się teraz domyślny kolor: Na przykład, po czerwonej nazwie postaci wszystko, co dana postać powiedziała było wyświetlane w kolorze czerwonym. Taka sytuacja nie powinna mieć już miejsca; po nazwie postaci kolor wiersza tekstu zmieni się na domyślny.
* Kolor oznaczający odległość innych postaci od twojej pozycji działa teraz z kolorowymi nazwami postaci.
* Po opuszczeniu ClosedNet i przejściu bezpośrednio do OpenNet utworzenie nowej gry nie było możliwe. Błąd został rozwiązany.
* Szafki odwrócone w złą stronę już nie powinny się pojawiać w trybie Multiplayer.
* Wskrzeszenie nie może być już rzucana na innych graczy.
* Wskrzeszanie martwych przeciwników zostało poprawione.
* Czasami gra pozostawała aktywna pomimo pojawienia się komunikatu Połączenie utracone. Błąd został usunięty.
* Znane problemy związane z bohaterami w trybie Multiplayer zostały naprawione.
* Uratowana Serafia w rejonie startowym nie może być już powtórnie wynajmowana w celu uzyskania większej ilości runów.
* Przycisk "Posortuj przedmioty" ma teraz 2 sekundowe opóźnienie. Zostało ono wprowadzone by zapobiec szybkiemu wciśnięciu przycisku ponownie, co prowadziło do zawieszania się gry.
* Czasami przedmioty znikały z wyposażenia lub były zamieniane. Błąd został naprawiony.
* Płomień smoka będzie teraz widoczny dla wszystkich graczy na serwerze (dotychczas płomień był widziany tylko przez gracza, który pierwszy rozpoczął walkę ze smokiem.)
* Przeciwnicy nie nosili broni, gdy klient wszedł do obszaru lub regionu po raz pierwszy. Problem rozwiązano.
* Czasami niektóre z części zbroi nie były wyświetlane po zalogowaniu się postaci (na przykład kaptur maga był niewidoczny i konieczne było ponowne jego włożenie.) Problem został naprawiony.
* Czasami byli tworzeni przeciwnicy na zbyt niskim poziomie (szczególnie na bagnach pojawiały się grupy przeciwników na poziomie minimalnym zamiast maksymalnym). Problem rozwiązano.


CiekawostkiCzy wiesz, że używając dwóch broni, dostajesz bonus jedynie z tej umiejętności, nawet jeżeli tymi broniami są miecze i posiadasz umiejętność władanie mieczem?
Drogowskaz
Cenega

Cenega Sklep

Ascaron Fansite

Imperium Diablo

gry RPG, cRPG, recenzja, solucja


Insimilion

Insimilion

Fable

Wiedźmin 2

Dragon Age


HackSlashSite

Fabryka SnówValid HTML 4.0 Transitional

Copyright by www.sacred.pl team 2004-2017
All rights reserved.
Wykonano 2 zapytań do bazy podczas generowania strony.